ย้อนกลับไป อินสตาแกรม แยม ทิชา ตันติประสุตย้อนกลับไป อินสตาแกรม แยม ทิชา ตันติประสุต

แยม ทิชา ตันติประสุต -
#repost ทอยแก่น คนทำสื่อ ครั้งที่1 @ Paragon 😙
2 ปี 31 อาทิตย์ 1 วัน 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

แยม ทิชา ตันติประสุต
yammatira
Yam Tantiprasut


Likes: 1085

Comments: 7

pratik1st: Can i have ur num? @tisha_t
2 ปี 31 อาทิตย์ 1 วัน 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
natsoont: hoey dude I'm exceeding my parking hours limit hahaha. Might have to go soon. Yoo nai ka?
2 ปี 31 อาทิตย์ 1 วัน 14 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
natsoont: hahaha ok laters then :)
2 ปี 31 อาทิตย์ 1 วัน 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
yammatira: @natsoont yeah du nung yu lol
2 ปี 31 อาทิตย์ 1 วัน 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
yammatira: @natsoont i'm gonna watch despicable me at 4.50 aa, when ru going home?
2 ปี 31 อาทิตย์ 1 วัน 17 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
billiontoyshop: มีของน่ารักๆ gadget แปลกๆ เช่น เครื่องทำ popcorn เครื่องสร้าวบรรยากาศท้องทะเล สายรุ้ง เกม drinking party...@billiontoyshop นะ
2 ปี 31 อาทิตย์ 1 วัน 17 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
kum030: น่ารัก
2 ปี 31 อาทิตย์ 1 วัน 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
Top of Page
กรุณาเปิด JavaScript เพื่อใช้ในการชม PopStaRgram.