อินสตาแกรม หวาย กามิกาเซ่

อินสตาแกรม
หวาย กามิกาเซ่

5964 23
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii_kz
Same flats I love my sister to death @whanpavarisa

2 ปี 18 อาทิตย์ 2 วัน 14 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii_kz
4083 27
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii_kz

2 ปี 18 อาทิตย์ 4 วัน 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii_kz
5299 56
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii_kz
Nerdy me

2 ปี 20 อาทิตย์ 6 วัน 14 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii_kz
5022 133
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii_kz
YOU ONLY LIVE ONCE #yolo

2 ปี 24 อาทิตย์ 1 วัน 17 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii_kz
3537 50
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii_kz
Im back followers :-) anyways here's a pic of me in Daily News ka

2 ปี 28 อาทิตย์ 1 วัน 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii_kz
2223 39
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii_kz
Grandopening at MUNCHIES (my cafe)! I love my familyy

2 ปี 31 อาทิตย์ 1 วัน 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii_kz
4601 104
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii_kz
Lost 5kgs and no, i dont starve. I eat healthy and exercise. Ive never felt this healthy and fit before!

2 ปี 31 อาทิตย์ 5 วัน 11 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii_kz
2178 21
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii_kz
Missing the cold weather and wearing warm UGG boots! Fyi, this pic was not taken here in bkk

2 ปี 35 อาทิตย์ 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii_kz
2449 66
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii_kz

2 ปี 37 อาทิตย์ 1 วัน 14 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii_kz
3226 91
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii_kz
Have a nice day guys

2 ปี 39 อาทิตย์ 3 วัน 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii_kz
2194 37
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii_kz
Missing CANADA this pic was taken 1year ago

2 ปี 39 อาทิตย์ 4 วัน 9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii_kz
2455 54
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii_kz
Me..

2 ปี 43 อาทิตย์ 5 วัน 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii_kz
1942 72
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii_kz
OOTD :) hope u guys "like" it hehe ps: will be checking out evry instagram tht likes this and might follow some hhe. My timeline is kinda boring xoxx

2 ปี 50 อาทิตย์ 5 วัน 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii_kz
1834 60
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii_kz

2 ปี 51 อาทิตย์ 5 วัน 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii_kz
1275 20
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii_kz
Swim swim swim

2 ปี 1 วัน 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii_kz
1031 42
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii_kz
Hellow loves

3 ปี 4 อาทิตย์ 4 วัน 17 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii_kz
834 21
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii_kz
Outfit of the day :-) vintage jeans jacket, dress from Top Shop, watch from Betsey Johnson, ring from Forever 21, platforms from Jeffrey Campbell

3 ปี 5 อาทิตย์ 3 วัน 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii_kz
569 10
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii_kz

3 ปี 5 อาทิตย์ 5 วัน 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii_kz
587 2
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii_kz
Took dis pic wid my sister, p'whan, at uni!

3 ปี 9 อาทิตย์ 5 วัน 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii_kz
378 4
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii_kz
I miss this photoshoot!

3 ปี 10 อาทิตย์ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii_kz
ชอบอินสตาแกรมดารา กด Like ติดตามอัพเดทของ หวาย กามิกาเซ่ ที่ PopStaRgram Fanpage

กรุณาเปิด JavaScript เพื่อใช้ในการชม PopStaRgram.