อินสตาแกรม
หวาย กามิกาเซ่

พื้นที่โฆษณา
6075 26
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Same flats I love my sister to death @whanpavarisa

3 ปี 16 อาทิตย์ 1 วัน 9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
5088 132
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
YOU ONLY LIVE ONCE #yolo

3 ปี 22 อาทิตย์ 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
4670 104
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 29 อาทิตย์ 4 วัน 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2248 22
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Missing the cold weather and wearing warm UGG boots!

3 ปี 32 อาทิตย์ 6 วัน 7 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2540 64
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 35 อาทิตย์ 9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2081 74
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
OOTD :) hope u guys "like" it hehe ps: will be checking out evry instagram tht likes this and might follow some hhe. My timeline is kinda boring xoxx

3 ปี 48 อาทิตย์ 4 วัน 8 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
1995 60
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 49 อาทิตย์ 4 วัน 11 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
1429 23
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Swim swim swim

3 ปี 50 อาทิตย์ 7 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
960 20
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Outfit of the day :-) vintage jeans jacket, dress from Top Shop, watch from Betsey Johnson, ring from Forever 21, platforms from Jeffrey Campbell

4 ปี 3 อาทิตย์ 2 วัน 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
902 3
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

4 ปี 7 อาทิตย์ 4 วัน 7 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
619 7
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

4 ปี 7 อาทิตย์ 5 วัน 20 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
524 5
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Mommy

4 ปี 8 อาทิตย์ 2 วัน 9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
กรุณาเปิด JavaScript เพื่อใช้ในการชม PopStaRgram.