อินสตาแกรม
หวาย กามิกาเซ่

พื้นที่โฆษณา
6110 26
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Same flats I love my sister to death @whanpavarisa

3 ปี 34 อาทิตย์ 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
5110 132
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
YOU ONLY LIVE ONCE #yolo

3 ปี 39 อาทิตย์ 6 วัน 17 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2280 22
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Missing the cold weather and wearing warm UGG boots!

3 ปี 50 อาทิตย์ 5 วัน 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2045 60
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

4 ปี 15 อาทิตย์ 3 วัน 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
1462 23
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Swim swim swim

4 ปี 15 อาทิตย์ 6 วัน 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
998 20
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Outfit of the day :-) vintage jeans jacket, dress from Top Shop, watch from Betsey Johnson, ring from Forever 21, platforms from Jeffrey Campbell

4 ปี 21 อาทิตย์ 1 วัน 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
680 7
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

4 ปี 25 อาทิตย์ 5 วัน 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
594 4
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Mommy

4 ปี 26 อาทิตย์ 1 วัน 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
กรุณาเปิด JavaScript เพื่อใช้ในการชม PopStaRgram.