อินสตาแกรม หวาย กามิกาเซ่

อินสตาแกรม
หวาย กามิกาเซ่

พื้นที่โฆษณา
6071 23
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Same flats I love my sister to death @whanpavarisa

3 ปี 10 อาทิตย์ 6 วัน 9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
5085 130
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
YOU ONLY LIVE ONCE #yolo

3 ปี 16 อาทิตย์ 5 วัน 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
4665 103
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 24 อาทิตย์ 2 วัน 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2246 22
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Missing the cold weather and wearing warm UGG boots!

3 ปี 27 อาทิตย์ 4 วัน 7 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2536 65
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 29 อาทิตย์ 5 วัน 9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2068 74
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
OOTD :) hope u guys "like" it hehe ps: will be checking out evry instagram tht likes this and might follow some hhe. My timeline is kinda boring xoxx

3 ปี 43 อาทิตย์ 2 วัน 8 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
1984 60
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 44 อาทิตย์ 2 วัน 11 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
1422 20
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Swim swim swim

3 ปี 44 อาทิตย์ 5 วัน 7 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
956 21
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Outfit of the day :-) vintage jeans jacket, dress from Top Shop, watch from Betsey Johnson, ring from Forever 21, platforms from Jeffrey Campbell

3 ปี 50 อาทิตย์ 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
886 3
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

4 ปี 2 อาทิตย์ 2 วัน 7 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
609 7
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

4 ปี 2 อาทิตย์ 3 วัน 20 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
511 5
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Mommy

4 ปี 3 อาทิตย์ 9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
กรุณาเปิด JavaScript เพื่อใช้ในการชม PopStaRgram.