อินสตาแกรม
หวาย กามิกาเซ่

พื้นที่โฆษณา
6086 26
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Same flats I love my sister to death @whanpavarisa

3 ปี 23 อาทิตย์ 3 วัน 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
5100 132
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
YOU ONLY LIVE ONCE #yolo

3 ปี 29 อาทิตย์ 2 วัน 19 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
4679 104
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 36 อาทิตย์ 6 วัน 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2260 22
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Missing the cold weather and wearing warm UGG boots!

3 ปี 40 อาทิตย์ 1 วัน 14 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2551 64
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 42 อาทิตย์ 2 วัน 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2101 74
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
OOTD :) hope u guys "like" it hehe ps: will be checking out evry instagram tht likes this and might follow some hhe. My timeline is kinda boring xoxx

4 ปี 3 อาทิตย์ 6 วัน 14 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2008 60
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

4 ปี 4 อาทิตย์ 6 วัน 17 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
1438 23
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Swim swim swim

4 ปี 5 อาทิตย์ 2 วัน 14 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
971 20
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Outfit of the day :-) vintage jeans jacket, dress from Top Shop, watch from Betsey Johnson, ring from Forever 21, platforms from Jeffrey Campbell

4 ปี 10 อาทิตย์ 4 วัน 17 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
931 3
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

4 ปี 14 อาทิตย์ 6 วัน 14 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
639 7
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

4 ปี 15 อาทิตย์ 1 วัน 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
543 5
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Mommy

4 ปี 15 อาทิตย์ 4 วัน 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
กรุณาเปิด JavaScript เพื่อใช้ในการชม PopStaRgram.