อินสตาแกรม หวาย กามิกาเซ่

อินสตาแกรม
หวาย กามิกาเซ่

พื้นที่โฆษณา
6063 23
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Same flats I love my sister to death @whanpavarisa

3 ปี 6 อาทิตย์ 4 วัน 19 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
5387 57
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Nerdy me

3 ปี 9 อาทิตย์ 1 วัน 19 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
5084 130
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
YOU ONLY LIVE ONCE #yolo

3 ปี 12 อาทิตย์ 3 วัน 22 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
4663 104
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 20 อาทิตย์ 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2244 22
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Missing the cold weather and wearing warm UGG boots!

3 ปี 23 อาทิตย์ 2 วัน 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2533 65
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 25 อาทิตย์ 3 วัน 19 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2250 37
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Missing CANADA this pic was taken 1year ago

3 ปี 27 อาทิตย์ 6 วัน 14 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2542 54
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 32 อาทิตย์ 21 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2063 74
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
OOTD :) hope u guys "like" it hehe ps: will be checking out evry instagram tht likes this and might follow some hhe. My timeline is kinda boring xoxx

3 ปี 39 อาทิตย์ 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
1973 60
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 40 อาทิตย์ 21 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
1417 20
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Swim swim swim

3 ปี 40 อาทิตย์ 3 วัน 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
950 21
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Outfit of the day :-) vintage jeans jacket, dress from Top Shop, watch from Betsey Johnson, ring from Forever 21, platforms from Jeffrey Campbell

3 ปี 45 อาทิตย์ 5 วัน 20 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
869 3
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 50 อาทิตย์ 17 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
597 7
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 50 อาทิตย์ 2 วัน 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
495 5
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Mommy

3 ปี 50 อาทิตย์ 5 วัน 19 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
กรุณาเปิด JavaScript เพื่อใช้ในการชม PopStaRgram.