อินสตาแกรม หวาย กามิกาเซ่

อินสตาแกรม
หวาย กามิกาเซ่

6062 23
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Same flats I love my sister to death @whanpavarisa

3 ปี 2 อาทิตย์ 6 วัน 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
5383 57
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Nerdy me

3 ปี 5 อาทิตย์ 3 วัน 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
5083 128
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
YOU ONLY LIVE ONCE #yolo

3 ปี 8 อาทิตย์ 5 วัน 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
4662 104
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 16 อาทิตย์ 2 วัน 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2241 22
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Missing the cold weather and wearing warm UGG boots!

3 ปี 19 อาทิตย์ 4 วัน 11 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2528 65
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 21 อาทิตย์ 5 วัน 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2250 37
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Missing CANADA this pic was taken 1year ago

3 ปี 24 อาทิตย์ 1 วัน 8 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2538 54
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 28 อาทิตย์ 2 วัน 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2057 73
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
OOTD :) hope u guys "like" it hehe ps: will be checking out evry instagram tht likes this and might follow some hhe. My timeline is kinda boring xoxx

3 ปี 35 อาทิตย์ 2 วัน 11 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
1965 59
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 36 อาทิตย์ 2 วัน 14 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
1409 20
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Swim swim swim

3 ปี 36 อาทิตย์ 5 วัน 11 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
947 20
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Outfit of the day :-) vintage jeans jacket, dress from Top Shop, watch from Betsey Johnson, ring from Forever 21, platforms from Jeffrey Campbell

3 ปี 42 อาทิตย์ 14 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
854 3
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 46 อาทิตย์ 2 วัน 11 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
587 7
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 46 อาทิตย์ 4 วัน ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
482 5
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Mommy

3 ปี 47 อาทิตย์ 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
กรุณาเปิด JavaScript เพื่อใช้ในการชม PopStaRgram.