อินสตาแกรม หวาย กามิกาเซ่

อินสตาแกรม
หวาย กามิกาเซ่

6054 23
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Same flats I love my sister to death @whanpavarisa

2 ปี 49 อาทิตย์ 4 วัน 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
5370 55
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Nerdy me

2 ปี 1 วัน 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
5079 131
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
YOU ONLY LIVE ONCE #yolo

3 ปี 3 อาทิตย์ 3 วัน 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
4653 104
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 11 อาทิตย์ 9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2234 22
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Missing the cold weather and wearing warm UGG boots!

3 ปี 14 อาทิตย์ 2 วัน 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2519 65
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 16 อาทิตย์ 3 วัน 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2244 37
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Missing CANADA this pic was taken 1year ago

3 ปี 18 อาทิตย์ 6 วัน 7 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2523 54
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 23 อาทิตย์ 14 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
2042 72
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
OOTD :) hope u guys "like" it hehe ps: will be checking out evry instagram tht likes this and might follow some hhe. My timeline is kinda boring xoxx

3 ปี 30 อาทิตย์ 11 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
1951 59
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 31 อาทิตย์ 14 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
1392 20
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Swim swim swim

3 ปี 31 อาทิตย์ 3 วัน 11 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
929 20
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Outfit of the day :-) vintage jeans jacket, dress from Top Shop, watch from Betsey Johnson, ring from Forever 21, platforms from Jeffrey Campbell

3 ปี 36 อาทิตย์ 5 วัน 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
831 3
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 41 อาทิตย์ 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
562 7
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p

3 ปี 41 อาทิตย์ 1 วัน 23 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
456 5
หวาย กามิกาเซ่ - waiiwaii.p
Mommy

3 ปี 41 อาทิตย์ 5 วัน 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@waiiwaii.p
กรุณาเปิด JavaScript เพื่อใช้ในการชม PopStaRgram.